Verkoop- en verhuurprocedures Ambivast

Ambivast is opgericht in 2021. Een tijd waarin door een enorm woningtekort het kopen of huren van een woonhuis voor velen praktisch onmogelijk is gebleken. Het lijkt een kwestie van tijd totdat dit ook geldt voor ander vastgoed (recreatiewoningen, bedrijfspanden, beleggingspanden, etc.). Het bracht ook een aantal nieuwe problemen, die het voor kandidaat kopers, huurders, verkopers, verhuurders en makelaars moeilijk maakte op een fatsoenlijke en prettige manier te handelen. Denk hierbij aan:
 
 • Vaak geen mogelijkheid om aangeboden woningen (of ander onroerend goed) te bezichtigen wegens vele aanvragen.
   
 • Vaak wantrouwen over de werkwijze en de transparantie van de makelaar (vanuit verkoper/verhuurder en kandidaat kopers/huurders).
   
 • Gebrek aan inzicht in biedingen van andere kandidaten, waardoor kandidaat kopers/huurders zich (soms onnodig) gedwongen voelen exorbitante bedragen te bieden.
   
 • De wens aan de zijde van verkoper/verhuur om naast prijs, ook andere kenmerken van kandidaat kopers/huurders te kunnen meewegen in zijn/haar beslissing van gunning.
   
 • De wens aan de zijde van koper/huurder ook een persoonlijke boodschap achter te laten.
Om die redenen heeft Ambivast vier procedures om (afhankelijk van de wensen van opdrachtgever) het verkoop- of verhuurtraject zo passend, eerlijk en fatsoenlijk mogelijk te laten verlopen. Dit zijn:
 
 1. Reguliere procedure: Als er niet expliciet bij het object zelf staat omschreven dat er sprake is van één van onderstaande drie procedures, is de reguliere procedure van toepassing. Dit houdt eigenlijk in dat het proces niet geautomatiseerd is en dat er geen specifieke procedurevoorwaarden gelden waaraan iedereen zich moet houden. In de reguliere procedure kunt u gewoon bellen, mailen, appen, etc. voor bezichtigingen en biedingen en plannen wij bezichtigingen in op afspraak en in overleg (dus géén vaste bezichtigingsmomenten). Dit is eigenlijk de traditionele manier van werken zoals u dit altijd heeft gekend als u een woning aankocht of aanhuurde.
   
 2. Per inschrijving: Bij deze procedure kunt u vanaf een vooraf bepaalde tijd bezichtigingen aanvragen en biedingen uitbrengen op het betreffende object. Dit kan enkel en alleen via een daarvoor bestemd inschrijfformulier op onze website. Uw bieding - en die van anderen - wordt niet openbaar getoond en u kunt slechts één bieding inschrijven. U kunt een ingediend bod nog wel wijzigen, zolang de inschrijftermijn nog niet is afgelopen. Uw inschrijving wordt rechtstreeks gedeeld met de makelaar én de opdrachtgever. De opdrachtgever besluit welk bod de voorkeur krijgt (voorbehoud van gunning). Voor verdere voorwaarden verwijzen wij u naar de biedingsvoorwaarden (klik hier) en onderstaande verdere algemene toelichting.
   
 3. Per opbod: Deze procedure werkt hetzelfde als verkoop of verhuur per inschrijving, alleen wordt uw bieding - en die van anderen - openbaar weergegeven op onze website. Ook uw voorbehouden worden getoond, zonder de bijbehorende details van het voorbehoud. Bij verkoop/verhuur per opbod heeft u dus inzicht in het verloop van de biedingen en kunt u besluiten uw bieding te verhogen als u wordt overboden. Het hoogste bod is niet automatisch het winnende bod, aangezien wij te allen tijde handelen onder voorbehoud gunning opdrachtgever. Ook hier is het uitbrengen van een bod alleen mogelijk via het desbetreffende formulier op onze website. Voor verdere voorwaarden, verwijzen wij u naar de biedingsvoorwaarden (klik hier) en onderstaande verdere algemene toelichting.
   
 4. Sociale procedure: Deze procedure werkt hetzelfde als verkoop per inschrijving, alleen is de vraagprijs of huurprijs vastgesteld (hier kan niet op geboden worden). De prijs is dus voor iedereen gelijk. Ook hier is inschrijving alleen mogelijk via het desbetreffende formulier op onze website. Het is hierbij wel van belang dat u in aanmerking komt voor een sociale woning (bijvoorbeeld op basis van uw inkomen). Meer informatie over deze voorwaarden vindt u via de website van de Rijksoverheid  (klik hier). In tegenstelling tot woningbouw verenigingen, is uw wachttijd op een woning niet automatisch reden voor voorrang op andere kandidaat huurders of kopers. Ook in dit geval handelen wij onder voorbehoud van gunning van opdrachtgever en zal onze opdrachtgever een voorkeur uitspreken voor een kandidaat waarmee wij een vervolgtraject inzetten. In dat vervolgtraject toetsen wij ook de juistheid van de verstrekte gegevens. Voor meer informatie en voorwaarden verwijzen wij u naar de voorwaarden sociale procedure (klik hier) en onderstaande verdere algemene toelichting.
De keuze voor een te hanteren procedure wordt gemaakt door onze opdrachtgever (verkoper/verhuurder).

Selectieprocedure huurders woonruimte
Klik hier voor de selectieprocedure bij verhuur van woonruimte via Ambivast.

Verdere toelichting over onze procedures (obv probleem en oplossing weergaven)
Hieronder vindt u per “probleem”, de “maatregelen” die wij in deze procedures hebben opgenomen om deze problemen te verhelpen.

Probleem: Vaak geen mogelijkheid om de woningen te bezichtigen wegens vele aanvragen.

Maatregelen:
 
 1. Om te voorkomen dat sommige mensen vaker kunnen bezichtigen dan anderen, werken wij met een registratiesysteem die controleert hoe vaak personen een bezichtiging hebben gedaan binnen de portefeuille van Ambivast. Bij een bepaald aantal bezichtigingen binnen een bepaalde tijd (algoritme wordt bewust niet gedeeld om misbruik/fraude tegen te gaan), zal het aanvragen van bezichtigingen op locatie voor deze personen tijdelijk niet worden toegestaan. Online bezichtigingen zijn in die gevallen nog altijd mogelijk en kandidaten kunnen te allen tijde mee blijven bieden. Op die manier proberen wij dus méér mensen een kans te geven op een bezichtiging op locatie.
   
 2. Een van de redenen dat het aantal bezichtigingen beperkt wordt door de makelaar, is de beperkte tijd die de makelaar beschikbaar kan stellen aan de bezichtigingen én de “overlast” die dit met zich mee brengt voor de verkoper. Om daar rekening mee te houden worden er, zodra de bezichtigingen op afspraak gereserveerd zijn, openhuis momenten georganiseerd. Tijdens deze openhuis momenten bent u alsnog van harte welkom op locatie, maar wel op een door verkoper/verhuurder en makelaar vóóraf bepaalde vaste datum en tijd. U heeft dus geen mogelijkheid zelf een datum en tijd te bepalen. Als ook de openhuis momenten volgepland zijn, is er enkel nog de mogelijkheid online te bezichtigen. Als u na enkel een online bezichtiging wordt uitgekozen door verkoper/verhuurder, krijgt u altijd nog de gelegenheid om nog minimaal éénmaal te bezichtigen voordat u de koopakte ondertekent.
   
 3. Om het registratiesysteem te laten werken en misbruik/fraude tegen te gaan, kunt u enkel voor uzelf een bezichtiging aanvragen en dus niet voor een ander. Ook uw makelaar kan dit dus niet voor u doen. Bij de aanvraag dient u uw eigen persoonlijke gegevens in te vullen en bij aankomst bij de bezichtiging dient u zich te identificeren. Alleen de aanvrager zal worden binnengelaten met zijn/haar partner en de eventuele makelaar. Om meer kans te blijven maken op bezichtigen op locatie, is het wél toegestaan (en dus raadzaam) uw partner een bezichtiging te laten aanvragen als uw bezichtigingen op zijn. Hiermee is in het algoritme rekening gehouden.
Bovenstaande maatregelen kunnen vervelend zijn voor u als kandidaat koper/huurder, maar dit is de enige manier om méér bezichtigingen op locatie mogelijk te maken en een eerlijke verdeling te geven van het aantal bezichtigingsmomenten onder de kandidaten in de markt. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor.

Probleem: Vaak wantrouwen over de werkwijze en de transparantie van de makelaar (vanuit verkoper/verhuurder en kandidaat kopers/huurders).

Maatregelen:
 
 1. Aanvragen voor bezichtigingen en biedingen zijn bij de procedures verkoop/verhuur per inschrijving, verkoop/verhuur per opbod en de sociale procedure alleen toegestaan via de website. Aanvragen en biedingen per post, telefoon of losse email worden niet in behandeling genomen door de makelaar. De aanvragen en biedingen die via de website binnenkomen, worden te allen tijde gedeeld met de verkoper/verhuurder via diens eigenarenportaal beschikbaar gesteld door Ambivast. Als kandidaat koper weet u dus zeker dat uw voorstel wordt aangeboden aan de eigenaar/verkoper en als eigenaar/verkoper weet u altijd dat u alle biedingen en aanvragen onder ogen heeft gekregen.
   
 2. Via de website ontvangen biedingen en inschrijvingen worden door onze website ook automatisch rechtstreeks (per mail) gecommuniceerd met onze opdrachtgevers (verkoper/verhuurders/eigenaren).
Probleem: Gebrek aan inzicht in biedingen van andere kandidaten, waardoor kopers/huurders exorbitante bedragen bieden (die soms nog steeds niet genoeg blijken).

Maatregelen:
 
 1. Voorheen werd “tegen elkaar opbieden” als “koeienhandel” en onplezierig gezien. Tegenwoordig vraagt de markt om meer transparantie waardoor een “open” bieding systeem, zoals we dat kennen van Marktplaats.nl, meer ruimte krijgt. Bij Ambivast kunnen onze opdrachtgevers naast verkoop/verhuur per inschrijving (waarbij de biedingen niet openbaar worden gedeeld) ook kiezen voor verkoop/verhuur per opbod. Bij verkoop/verhuur per opbod worden alle biedingen ook via de website gedaan, waarna de biedingen openbaar op de site worden getoond. Hierbij worden geen persoonsgegevens gedeeld vanwege privacy redenen.

Probleem: De wens aan de zijde van verkoper/verhuurder om naast prijs, ook andere kenmerken van kandidaat kopers/huurders te kunnen meewegen in zijn/haar beslissing van gunning.

Maatregelen:

 
 1. In het online eigenaren portaal worden alle biedingen en inschrijvingen weergegeven, tezamen met de gegevens van de kandidaat koper/huurder die wij hebben verkregen via het bieding- of inschrijfformulier. De verkoper/verhuurder/eigenaar heeft hierbij de mogelijkheid te filteren op de hoogte van het bod of op bepaalde kenmerken zoals het beoogd gebruik van de koper/huurder (beleggen of eigen gebruik) of bijvoorbeeld op kandidaten die een persoonlijk bericht of videoboodschap hebben achtergelaten. Ieder verkoop- en verhuurtraject via Ambivast is onder voorbehoud van gunning en wij proberen onze opdrachtgevers te helpen om hierin naast prijs, eigen keuzes te maken.
Probleem: De wens aan de zijde van koper/huurder om ook een persoonlijke boodschap achter te laten.

Maatregelen:
 
 1. Bij het uitbrengen van biedingen of inschrijvingen via onze website, is het mogelijk een eigen persoonlijke boodschap achter te laten voor verkoper/verhuurder/eigenaar. Daarnaast is het mogelijk een videoboodschap te delen met verkoper/verhuurder. Op die manier krijgen kandidaten de ruimte om misschien net het verschil te maken ten opzichte van anderen. Ook is het hierdoor niet meer nodig verkoper/verhuurder persoonlijk te benaderen via de post of aan de deur. Dit laatste wordt namelijk veelal niet gewaardeerd door verkoper.
Bovenstaande toelichting en procedures zijn continu in ontwikkeling. Wij hanteren deze procedures met goede intenties, vragen uw medewerking en vertrouwen op uw begrip hiervoor. Hoewel wij dit doen om alle betrokken partijen fatsoenlijk van dienst te kunnen zijn en eerlijke kansen te bieden, kunt u hierdoor hinder ondervinden. Dit betreuren wij. Heeft u derhalve nog verdere vragen, tips of klachten? Neemt u gerust contact op door te bellen met ons nummer 0226-317880 of te mailen naar info@ambivast.nl.

Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Klik vervolgens op de knop om akkoord te gaan.